Aktuálně od nás

Změna sortimentu v podnikové prodejně

Volné skladovaní prostory k pronájmu

Rostlinné produkty

Naše společnost má dlouhodobou tradici v obchodu s rostlinnými komoditami. Od našich partnerů nakupujeme jejich produkci, kterou následně používáme k výrobě krmných směsí a obchodu. Nákup provádíme, jak během sklizně, tak i po celý rok a řídí se dle nákupních podmínek, jež jsou pravidelně aktualizovány, aby vyhovovali současným legislativním požadavkům a potřebám trhu. Nákupní podmínky Vám v případě zájmu zašleme emailem.

Nabízíme nešim dodavatelům též možnost uskladnění jejich produkce a výkup/vyskladnění v termínu, který si zákazník určí.

Nakupované plodiny můžeme rozdělit mezi následující kategorie.